top of page

Disclaimer

Deze website bevat medische en psychologische informatie met betrekking tot gezondheid. Het is van het grootste belang dat er een uitgebreid voortraject is geweest bij medisch specialisten zodat ernstige aandoeningen uitgesloten zijn. Daarom kan ik niet verantwoordelijk gehouden worden voor de medische en psychologische resultaten door het gebruik van de Mindbody Syndroom methode zoals beschreven op deze website.

                                                 PRIVACY VERKLARING

HOE IK OMGA MET UW GEGEVENS


In het kader van de wet AVG (in Europa GDPR genaamd) moeten bedrijven vanaf 25 mei 2018 voldoen aan een aantal normen op het gebied van gegevensbewaring en –bescherming. Ook moeten bedrijven aangeven hoe ze met persoonsgevoelige informatie omgaan.

Op deze pagina geef ik aan hoe ik hiermee om ga. Ik ben nog aan het ontdekken wat er wel en niet op mij van toepassing is, dus het onderstaande is onderhevig aan voortschrijdend inzicht. Ik zal deze tekst aanpassen als nieuwe inzichten dat wenselijk maken. Boven aan deze tekst staat de datum van de laatste revisie. Eventuele onnauwkeurigheden in deze tekst kunnen geen grond zijn voor enige juridische actie.

 

MIJN PRIVACY VERKLARING

 

1 mei 2018

Identiteit 

 

Mijn identiteit is Frieda van Dijen. Ik sta als eenmanszaak ingeschreven in het KvK onder nummer 30225379.

 

Zorgvuldige omgang met uw gegevens


Ik ga zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om. Ook de gegevens van uw relaties behandel ik met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Inventaris


De volgende gegevens sla ik op: Voor- en achternaam; bedrijfsnaam; adres; postcode; woonplaats; telefoonnummers (mobiel en vast), email adres(sen); websites; data laatste contact, onze email wisseling; uw bank gegevens en uw KvK nummer. Ook uw sociale media accounts en pagina’s wil ik nog wel eens op slaan.

 

Grondslagen en doelstellingen


De grondslagen waarop ik uw gegevens op sla zijn die van ‘uitvoering van een overeenkomst’ en van ‘Gerechtvaardigd Belang’. Uw gegevens worden op geslagen voor twee doelstellingen: het uitvoeren van uw opdrachten. 

 

Gevoelige informatie


Medische informatie met betrekking tot uw behandeling wordt niet digitaal opgeslagen. Uw dossier wordt in een beveiligde kast opgeborgen.

Vertrouwelijkheid


Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet aan derden ter hand gesteld. 

Opslag, bescherming en duur


Uw gegevens worden opgeslagen in mijn financiële administratie; in mijn email programma en mijn kalender. De beveiliging van mijn gegevens is basaal. De genoemde programma’s zijn beschermd met een password/username en mijn netwerk wordt beschermd door een firewall. Mijn website slaat alle gegevens op die u achterlaat op mijn contact formulier. Mijn website is beveiligd tegen inbreuk en hacking. Mijn telefoon synchroniseert met deze gegevens. Ook deze is beschermd met een code.
Met enige regelmaat schoon ik mijn gegevens op. Gegevens van relaties met wie ik verder geen contact meer heb worden na 5 jaar verwijderd uit mijn systemen.

 

Aansprakelijkheid


Ik, noch mijn bedrijf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens dat plaatsvind zonder mijn toestemming.

 

Toestemming


Iedereen die mijn contactformulier gebruikt, en/of een opdracht verleent, geeft aan dat ik zijn of haar gegevens mag op slaan op de manier hierboven aangegeven, en voor de doelstellingen hierboven aangegeven.

Inzage


U heeft ten alle tijden het recht om de gegevens op te vragen die ik van u heb opgeslagen, voor zover ze onder de wet AVG vallen. U krijgt binnen vier weken reactie.

Klachten


Mocht u problemen hebben met de gegevens die ik van u heb opgeslagen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page